Súng mở ốc 1 inch Xteck 999

SÚNG MỞ ỐC 1 INCH Xteck 999

  •  Áp lực hơi:                          8-12.5Kg
  • Lực xiết tối đa:                    5800N.m
    Khả năng vặn bu-long:       45mm
  • Đường kính dây:                 Ø13mm
  • Trọng lượng tịnh:               19Kg
  • KT đóng gói :                 760x260x 220 mm