Súng mở ốc 1inch KG 450P

SÚNG MỞ ỐC 1 INCH KG 450P

  • Đầu lắp socket                         1″ inch
  •  Tốc độ không tải:                     3900rpm
  • Lực xiết lớn nhất:                    2400Nm
  • Khả năng xiết bulong:             38mm
  • Cỡ dây vào:                              3/8″ inch
  •  Kích thước ống nhỏ nhất:       13mm
  • Áp suất khí khuyên dùng:       6-8kg/cm