Súng xiết Bulong xe tải

  • Ứng dụng: Dùng xiết bulong xe tải, máy xúc, xe công trình hạng nặng, các nhà máy bê tông xi măng
  • Trọng lượng nâng max:        30kg .
  • Chiều cao nâng:                  20-90cm .
  • Trọng lượng xe:                     80kg .
  • Bảo hành:                               6 tháng