Súng bắn đinh F50

  • Model                           :         F50
  • Áp lực hơi (kg/cm2)  :         6 – 8 
  •  Xuất sứ :                              Trung Quốc