Súng bắn ghim cầm tay Đài Loan

Model Súng bắn ghim Đài Loan
Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 10 x 20mm
Số ghim tối đa 100 chiếc
Áp suất bình chứa khí 60 – 100 Psi